donderdag 12 juli 2012

campagne 9

Het is goed wonen in Brugge. Niemand betwist dat. Maar het kan nog beter. GROEN wil huurders beter beschermen. GROEN wil een zacht fiets- en een streng zwerfvuilbeleid. GROEN wil niet nog meer toerisme in Brugge. GROEN wil niet nog meer haven in het hinterland. GROEN wil een transparanter bestuur en een hechter sociaal weefsel. Dat alles kan als we samenwerken. GROEN WERKT. Voor iedereen, samen met u.

Dat is nog 55 tekens te veel. Het mogen er maar 350 zijn, inclusief spaties. Dus maken we er dit van:

Het is goed wonen in Brugge. Maar het kan nog beter. GROEN wil huurders beter beschermen. Een zacht fiets- en een streng zwerfvuilbeleid. Niet nog meer toerisme in Brugge. Niet nog meer haven in het hinterland. GROEN wil een transparanter bestuur en een hechter sociaal weefsel. Dat alles kan als we samenwerken. GROEN WERKT. Voor iedereen, met u.

Dat zijn er 348. Bovendien minder GROENs en niet dat vervelende gehamer met dat 'willen'.