woensdag 15 september 2010

reactie

Wanneer de geciteerde passages representatief gekozen zijn voor het geheel van de bundel (en niet uitsluitend voor het oordeel van de recensent ;-] ) vrees ik dat de bundel bestaat uit veel pretentie en helaas weinig taal.

Peter J.R. Vermaat