donderdag 9 september 2010

facebookbericht 264

hoort de woordvoerder van de bisschoppen zeggen dat ze 'een gevoel van oef' hebben, nu is gebleken dat de stukken drie maanden geleden op rechtsongeldige wijze zijn weggenomen.