dinsdag 31 juli 2018

van Dale 91-95

91
Shelly was een bleke, mollige, rondgeschouderde man met een strikdasje en een colbert van gestreept cloqué, een hardwerkende huisarts die zijn zachtmoedigheid niet uit zijn stem kon bannen.
Philip Roth, Amerikaanse pastorale, 410

2cloqué /klɔke/ (het; g.mv.) (stofn.) weefsel dat door speciale krimping van het onderweefsel aan de bovenlaag een bobbeleffect heeft.

92
Hij probeerde het medicijn te titreren, om een dosering te vinden die net genoeg was, maar niet te hoog of te laag.
Oliver Sacks, Onderweg, 73

titreren (overg.; titreerde, h. getitreerd) 1 (chem.) het gehalte van een oplossing bepalen door er uit een buret een andere oplossing (de maatvloeistof) met bekende titer bij te druppelen, tot een herkenbaar eindpunt van de chemische reacties is bereikt
titer (de (m.); g.mv.) 1 (chem.) gehalte van een oplossing, d.w.z. het aantal gramequivalenten van de opgeloste stof dat per liter oplossing aanwezig is

93
(…) hier en daar staken er scheuten van wilde ui of alfalfa tussen de rommel door.
Oliver Sacks, Onderweg, 103

alfalfa (de; g.mv.) vlinderbloemige plant (rupsklaver) met paarse of violetkleurige bloemen, als veevoer gebruikt (Medicago sativa), syn. luzerne; - (ook) groente bestaande uit jonge uitlopers van pas ontkiemd luzernezaad

94
(…) ik voelde me net Marie Curie die karrenvrachten pekblende verwerkte om een decigram puur radium te verkrijgen.
Oliver Sacks, Onderweg, 150

pekblende (de; g.mv.) (stofn.) uraniniet
uraniniet (het; g.mv.) (stofn.) (mijnb.) uraanpekerts (voornamelijk bestaande uit uraandioxide), var. uraniet
uraanpekerts (het) pikzwart mineraal, in hoofdzaak uraniumoxide, bevat ook radiumverbindingen

95
Ik vroeg me af hoe het zou zijn om sjiva te zitten.
Oliver Sacks, Onderweg, 209

sjiva (de; sjivot) sjivve
sjivve (de; -s) rouwperiode van zeven dagen na de begrafenis van een familielid; sjivve zitten, de rouwperiode van zeven dagen in acht nemen, waarbij thuis op lage krukjes of op de grond wordt gezeten