vrijdag 11 oktober 2013

facebookbericht 432


Wat is het nieuws? Het nieuws is dat een ex-premier overleden is. Niet: 'het verlies van een geliefde'. En 'treffende foto's' zijn er wel meer. Het nieuwsfeit moet gemeld en geduid. Er mag een terugblik zijn, enkele getuigenissen. Kritisch als dat nodig is - en dat is het in het geval van Martens zeker. Maar daar stopt het. Het aandeel van 'nieuws' in de krant, in de nieuwsgaring in het algemeen, loopt dramatisch terug. Dramatisch inderdaad: het 'drama' verdringt het nieuws. Onze behoefte aan drama. Vraag: wéét mevrouw Smet dat ze op dat ogenblik wordt gefotografeerd? En: vindt zij het wenselijk dat haar foto in de krant verschijnt? Daarover gaat het: respect, objectiviteit, tact. Maar niet bij de kranten, uiteraard. De foto van Smet staat voorop en niet die van Martens (of Fukushima) omdat 'de mensen' dat willen.