woensdag 9 oktober 2013

facebookbericht 428


Intens medelijden heb ik met die GAS-ambtenaar. Echt niets beters kunnen aanvangen met je leven, op die manier de kost verdienen. 'We hebben al gezien dat mevrouw weinig afval produceert.' Hoelang moet je daarvoor observeren. Verdekt opgesteld achter de boom aan de overkant van de straat.