donderdag 24 januari 2008

Dag 146 vVH&C

Dag J.,

Ik weet ook wel dat dat landschap artificieel is, en dat populieren hooguit dertig jaar meegaan vooraleer ze een gevaar beginnen te vormen. Ik laat me niet leiden door goedkope nostalgie of door prettige herinneringen aan de talloze fietsritjes die ik door dat landschap maakte.
Maar ik had twee argumenten in mijn hoofd toen ik, na lang aarzelen, toch besliste om de petitie van ’t Groot Gedelf door te sturen:

1. Toen ik 17 was, laatste jaar humaniora, werden wij bijeengeroepen in het Centrum Ryckevelde. Dat we voor ingenieur moesten studeren want we zouden zeker werk hebben in Zeebrugge. De kaalslag die daar gebeurd is onder het mantra 'tewerkstelling tewerkstelling tewerkstelling' is in mijn ogen niet gedekt door de vlag 'desinformatie desinformatie desinformatie' die daar, toen, in Ryckevelde, werd gehesen. Twaalfduizend jobs, rechtstreeks en onrechtstreeks? Ik betwijfel jouw bronnen niet, maar hadden het er, voor al die investeringen, niet veel meer moeten zijn? En waar zijn de hooggekwalificeerde jobs? Zeebrugge is voor zover ik weet een overslaghaven, veel industrie is er nooit gekomen. Intussen ligt het hele gebied tussen Dudzele en de kust grotendeels braak, zwemmen de weinige (arbeidsextensieve) bedrijven er in de ruimte, en blijft Zeebrugge geografisch in de nabijheid van drie wereldhavens liggen. Ik ben, overigens, voorstander van een economie die niet alles moet hebben van doorvoer uit overzeese gebieden, en die niet zwicht voor de just in time-gekte die nu inderdaad onze wegen verstopt. Wellicht zijn er voor het verkeer tussen Zeebrugge en het hinterland alternatieven. Kustvaart, spoorweg...

2. Het gaat niet alleen om populieren, maar om een veertig kilometer lange strook van geplande kmo-zones en bijhorend transport. Een Boomse Steenweg doorheen de polders, als het ware. Ruimtelijke ordening is nooit onze sterkste kant geweest, laat ons dat zeldzame gebiedje dat er nog niet door is geteisterd ervoor behoeden. Met andere woorden, als die verbreding beperkt zou blijven tot alleen maar een kanaal voor schepen met hier en daar een geconcentreerde activiteit en een doordacht wegennet ernaartoe, zou ik er niets tegen hebben, integendeel.