vrijdag 21 juni 2019

facebookbericht 1188

Alcoholmisbruik bij bejaarden wordt bestredenMen zal de strijd tegen elke vorm van sociale interactie pas staken wanneer iedereen in totaal isolement voor zijn tv of tablet zit weg te rotten.