maandag 30 januari 2017

driekleur 290Ik zag de berm vol hoge bloeiende struiken gele ginst, het rood en wit geschilderde signaal dat opgetrokken stond, de zwarte telegraafpalen tegen de blauwe lucht.

Louis Paul Boon, Eros en de eenzame man, 35-36