maandag 30 januari 2017

wolken 2250-2251wolkenfragmenten uit Louis Paul Boon, Eros en de eenzame man

2250
Daarachter volgde een nog niet voltooide weg, lag wat verwaarloosd akkerland, en zag men de verre wolkenhemel aftekenen. (12)

2251
Ik naderde een meer verlichte straat, maar ook daar hing de mist in zo dikke sluiers, dat men slechts de wolkendampen rond de straatlantaarns zag drijven. (119)