maandag 21 april 2014

tour 146 maart 2014

Ik heb het hele traject uitgezet, en met behulp van de routeberekeningsservice op de Michelin-website de totale afstand uitgerekend. Ik kom uit op 2586 kilometer en weet dat ik ruim naar boven moet afronden tot zeg maar 2750 kilometer. Dat komt op gemiddeld 115 per dag als ik twee rustdagen inlas, 110 kilometer per dag bij één rustdag en 105 als ik elk van de 26 dagen zou fietsen – wat mij toch niet aangewezen lijkt. Als ik de zeven weken die mij nu nog scheiden van  mijn vertrek goed train, kan ik proberen om in de eerste week, die ook reliëfmatig het zwaarst zal zijn, tot een gemiddelde van 100 kilometer te komen. Dan blijven er nog 2050 kilometer te doen in 18 dagen (ik reken toch minimum één rustdag), wat neerkomt op 114 kilometer per dag. En dan ga ik nog uit van een traject dat vanaf Cognac (en net daarvoor Jarnac-Champagne!) in een rechte lijn over Chartres en Amiens naar Brugge voert, terwijl ik toch liever vanuit Toulouse nog wat verder voorbij Cognac de noordwestelijke richting zou aanhouden, tot in La Rochelle en bijna in Nantes, om van daaruit stilaan naar het noordoosten om te buigen en via Normandië terug te keren. Niet alleen lijkt dat traject mij interessanter qua landschappen en dergelijke, ook zou ik op die manier een rondere vorm krijgen, méér van Frankrijk bestrijken als het ware. ’t Zou meer een tour zijn. Maar de afstanden van dát traject heb ik nog niet uitgerekend – ik vermoed dat ik op die manier dicht tegen de 3000 kilometer uitkom en ik zal maar niet beginnen berekenen hoeveel kilometer ik in dat geval per dag zou moeten doen.