maandag 28 april 2014

facebookbericht 569



Als stemgerechtigde ingezetene van Noord-België ben ik zeer blij dat ik morgen op reis vertrek en pas op de vooravond van de verkiezingen zal terugkeren.