vrijdag 4 april 2014

facebookbericht 559



Een van de mensen (op tv hierover aangesproken) kwam op de vraag 'Wat betekent voor u Vlaamse identiteit?' niet verder dan: 'Dat ik fier ben een Vlaming te zijn.' Ja, zo kan ik het ook: in de definitie het te definiëren item opnemen. Iedereen voelt iets, maar verder dan een vage omschrijving komt hij niet. Het is dan ook niet te verwonderen – en dat is dan voor mij een van de belangrijkste conclusies van deze enquête – dat 'de foto-Vlaming' het minst van al, nog minder dan met het milieu, bezig is met communautaire kwesties. En de belangrijkste, zeer bedroevende, conclusie is dat hij niet bezig is met het milieu.