zaterdag 5 april 2014

facebookbericht 560

@ M.E.
Eigenlijk vind ik uw boodschappen van het type "X doet zus of zo, maar bij PVDA+ bakken ze er niets van" of "Y zegt dit of dat, maar bij PVDA+ bakken ze er niets van" of "Z kondigt dit of dat aan, maar bij PVDA+ bakken ze er niets van", waarbij noch X noch Y noch Z iets met PVDA+ te maken heeft en er eigenlijk totaal geen aanleiding bestaat om PVDA+ erbij te sleuren, maar waarbij u het toch altijd nodig acht om uw mantra "maar bij PVDA+ bakken ze er niets van" op te zeggen, op den duur pathetisch. Maar goed, ik denk dan die mantra wég en houd regelmatig een interessante boodschap over. In dit geval verneem ik in het artikel waarnaar u verwijst dat de N-VA van plan is om de kunstensector te onderwerpen aan de economische logica. Dat verbaast mij uiteraard niet en al even uiteraard kan ik het er niet mee eens zijn want in mijn opvatting horen die twee domeinen - kunst en economie - nu net niet met elkaar te worden vermengd. En repliceer nu niet met "bij PVDA+ bakken ze er niets van" want ik heb over het cultuurbeleid van PVDA+ niets gezegd. Ook niet over dat van Groen, trouwens.