vrijdag 11 januari 2013

driekleur 114

Weldra waren de gezichten hoog en hoger rood van de waarlijk miraculeuze wijn, met uitzondering van dat van doctor Ting-Fu, dat onveranderlijk geel bleef, met daarin gitzwarte rattenspleetjes, terwijl hij gesmoord giechelend zeer hoge inzetten deed, en wel met een onbeschaamd geluk.

Thomas Mann, De Toverberg, 727