dinsdag 15 januari 2013

los ingeslagen 64


14 december 2012

‘Door omstandigheden’, zoals dat dan heet, kon ik vanmorgen aan de leestafel van *** een halfuur de kranten doorbladeren. Was het nu toeval of niet – ‘de toevalligheden van het lot’, had ik even daarvoor *** horen orakelen – maar ik trof in die korte tijd drie eindredactionele flaters aan waarbij ik dacht: ‘Dat zou in mijn tijd toch geen waar zijn geweest!’ Ik vond de fouten in Het Nieuwsblad en De Morgen.

De eerste stond in een grafiek waarin de evoluties van de vastgoedprijs in enkele Europese landen met elkaar vergeleken werden. Een van die landen was: ‘Duitseland’.

Europees commissaris De Gucht wordt op de korrel genomen door de fiscus. Zijn voorstel tot minnelijke schikking (50.000 euro) wordt niet aanvaard. Neen, het landgoed dat hij in Toscane heeft neergepoot wekt te veel wantrouwen op. ‘Neergepoot’, staat er – maar als ik het op de wazige, van het internet geplukte foto goed kan inschatten, betreft het een landgoed van een paar eeuwen oud en zo lang is de heer De Gucht nog niet actief in de vastgoed- en vakantieverblijvensector.

Op de foto poseert de Eurocommissaris trots voor het stulpje. Maar ook die foto introduceert onwaarheid want het is overduidelijk een collage.

De derde lapsus heeft ook met vastgoed en fiscaliteit te maken. Het artikeltje gaat over de opportunistische verhuizing van de Franse acteur Gérard Depardieu naar een Henegouws grensdorp. De scribent van dienst heeft een beetje al te letterlijk zijn bron vertaald en gewaagt van het ‘hotel’ dat Depardieu in Parijs te koop zou hebben gesteld. Maar het gaat niet om een hotel, natuurlijk, maar om een uit de kluiten gewassen herenhuis of stadskasteeltje – en daarvoor gebruiken de Fransen hetzelfde woord als voor een gebouw waarin reizigers en passanten tegen betaling een tijdelijk onderkomen kunnen vinden.

Ook hier loopt er iets mis met de foto want het nederige hoekhuis dat in de ene krant staat afgebeeld als de nieuwe woning van Depardieu verschilt in zowat alles van de protserige villa met parkgrote tuin die in de andere krant als dusdanig wordt voorgesteld.

Taal- en feitelijke fouten à volonté dus, ik heb de indruk dat het op de eindredacties van beide kranten minder goed gesteld is met de algemene kennis én met de werkdruk.