zaterdag 29 september 2007

Solidariteit

We zijn Vlaming, Brusselaar of Waal, we zijn Belgen en wereldburgers. We willen niet dat er nieuwe muren worden opgetrokken tussen mensen, tussen regio's en tussen landen. We willen niet dat het solidariteitsbeginsel wordt vervangen door wedijver en egoïsme. Wie wordt er beter van als mensen tegen elkaar worden opgezet?

Alles wat we vandaag in België hebben, is door Vlamingen, Brusselaars en Walen gezamenlijk tot stand gebracht. De solidariteit tussen de rijkere en armere inwoners en de solidariteit tussen rijkere en armere regio's zijn pijlers van onze Belgische samenleving.

We willen voor iedereen een behoorlijk loon voor hetzelfde werk, ongeacht de taal die we spreken. We willen dat alle landgenoten hetzelfde recht hebben op gezonde, veilige leef- en arbeidsomstandigheden; waar onze werkplaats of ons kantoor ook gevestigd is. We willen dat iedereen die zijn job verliest, recht heeft op dezelfde bijstand en hulp, ongeacht de streek waarin we wonen. We willen dat elk kind in het land dezelfde kansen krijgt, ongeacht de regio waarin het is geboren. We willen dat alle ouderen hetzelfde recht op een fatsoenlijk pensioen krijgen, ongeacht of ze in Brussel, Vlaanderen of Wallonië leven. Kortom, we willen solidariteit en geen splitsing.

Deze stelling lijkt mij zo evident dat ik u normaal gezien zelfs niet eens zou hebben gevraagd om er uitdrukkelijk uw steun aan te betuigen. Overigens is het ondertekenen van petities natuurlijk een te gemakkelijke manier om het eigen geweten te sussen. Maar nu hardloopster Kim Gevaert (die in de estafette behalve met een raszuivere en Nederlands sprekende Vlaamse samen met een Waalse en een Nederlandstalige kleurlinge loopt) door een georganiseerde campagne vanuit extreem Vlaams-nationalistische hoek op haar website wordt lastiggevallen omdat ze de petitie ‘Red de solidariteit’ heeft onderschreven, en dus de bovenstaande tekst want daarover gaat die petitie, vraag ik u alsnog om, samen met mij, te verklaren dat u kiest voor de solidariteit tussen de gemeenschappen in België, en dus tegen de splitsing van het land (in die volgorde). En natuurlijk ook tegen het soort van samenleving waarin pesterij, intolerantie, censuur en geïnstitutionaliseerde haat vrij spel krijgen. Ondertekenen kan hier.