donderdag 13 september 2007

Overschrijven (71)

In mijn hele leven heb ik slechts tien of twaalf mensen gekend met wie het aangenaam was te spreken: die zich hielden aan het onderwerp, niet in herhaling traden, niet over zichzelf spraken, niet naar hun eigen woorden luisterden, te beschaafd waren om zich in gemeenplaatsen te verliezen, en die genoeg tact en goede smaak hadden om hun eigen persoon niet boven hun onderwerp te verheffen.

Aldous Huxley, uit: Jesting Pilate