vrijdag 11 februari 2005

Uit het nieuws

Een voor webloggers gepaste collegialiteit bestaat erin dat je rechts of links van je eigen schrijfsel een kolommetje plaatst met ‘links’ naar andere blogs waar je al eens graag mag komen, of, gesofisticeerder, een ‘blogrol’ – of hoe heet die snuf – waarbij meteen ook zichtbaar is welke blogs recent zijn aangevuld. De collegialiteit is natuurlijk niet zonder belang want door links naar anderen te plaatsen hoop je natuurlijk dat zij hetzelfde doen voor jou, wat natuurlijk je bezoekersaantallen pijlsnel de hoogte in jaagt. Maar dat terzijde. Bezoekersaantallen de hoogte injagen, of minstens op peil houden zoals hier geschiedt, kun je natuurlijk ook door kwaliteit te leveren. Welnu, omdat ik dus als computeranalfabeet niet in staat ben om zo’n kolommetje met links te plaatsen en niettemin, vanwege die collegialiteit, toch wel af en toe de behoefte voel om reclame te maken voor iemand anders, wil ik hier zeer uitdrukkelijk verwijzen naar de weblog van (pdw). En niet alleen omdat hij, naar mijn smaak en voor zover ik daar zicht op heb want zo vaak ‘blog’ ik nu ook weer niet, de allerbeste teksten op het net ‘pleurt’, maar ook – en daarom plaats ik dit bericht in de rubriek ‘Uit het nieuws’ – omdat hij, als schrijvende en waarnemende medemens, op verontrustende wijze de actualiteit haalt. U kan maar beter op de hoogte zijn van wat er precies aan de hand is. Dit alles in het kader van ‘wij leven in een vrij land of denken in een vrij land te leven en laat ons maar hopen dat het nog een tijdje zo blijft’. Hoe de vork precies aan de steel zit, moet u ter plekke maar nalezen onder de kopjes ‘Stalin’ en ‘DNW’, d.d. 30 januari en 3 februari, (pdw) kan het beter uitleggen dan ik.