zaterdag 26 februari 2005

Uit het nieuws

Uit het aantal gelovigen dat in de Romeinse kerken aan het bidden is, meent men de gezondheidstoestand van de paus te kunnen afleiden. Veel bidders: het gaat slecht; weinig bidders: het gaat beter. Een speciaal naar Rome overgevlogen journaliste wees ons op dit barometerachtig fenomeen.
Hoelang gaat deze klucht nog duren? Hoelang nog wordt dit ons elke morgen, bij het beluisteren van het nieuws op de radio, in de nuchtere maag gesplitst? En: wat ontsnapt intussen allemaal aan de aandacht?
Overigens vind ik een stemloze paus wel hilarisch, hoor!