dinsdag 1 februari 2005

Ik lees Proust niet, ik vertaal hem (13)

Mon amour de la vérité était si grand que je n’aurais pas hésité à leur donner ce renseignement même si j’avais su qu’il était faux, car seul il pouvait leur permettre d’avoir pour la dignité de l’escalier des Swann le même respect que moi.
(I: 505)

Mijn waarheidsliefde was zo groot dat ik niet zou hebben geaarzeld hen deze informatie te verstrekken, ook al zou ik hebben geweten dat ze onjuist was – want alleen daardoor zouden ze voor de grandeur van Swanns trap evenveel respect hebben kunnen opbrengen als ik.

Mijn liefde voor de waarheid was zo groot dat ik niet geaarzeld zou hebben hun deze inlichting te geven zelfs als ik geweten had dat zij niet juist was, want alleen zo kon ik hun voor de waardigheid van de trap van de familie Swann hetzelfde ontzag inboezemen als ik er zelf voor had.
(C.N. Lijsen I:85-86)