vrijdag 10 augustus 2018

facebookbericht 1088

Een van mijn ergernissen, indertijd, toen ik nog eindredacteur was: de aan den dag gelegde onachtzaamheid bij het gebruik van gedachtestreepjes, waarbij het gedachtestreepje en het koppelteken door elkaar werden gebruikt; ook het plaatsen van een spatie tussen het laatste woord en het beletselteken (‘...’) kon op mijn eindredactionele misprijzen rekenen – men scheen niet te beseffen dat die spatie het gevaar inhield dat bij het drukken de drie puntjes verweesd de volgende regel moesten openen.