dinsdag 28 augustus 2018

het overzicht 003


Niet de roos, maar de hand op de schouder: met scherpstelling en diepteonscherpte maakt de fotograaf duidelijk waarop hij mikt. Met zijn andere hand helpt de begeleider (vader?) de voor het kind nog veel te zware boog vast te houden. De hand op de schouder kan hoogstens de stabiliteit versterken, maar is duidelijk minder functioneel, symbolischer, gevoelsgeladener.

Ik denk meteen aan een zoon-vaderrelatie, hoewel ik daar eigenlijk totaal geen aanwijzingen voor heb. Maar die hand ligt daar zo vaderlijk op die schouder: ik geloof gráág dat de man met het gele hesje de vader van het kind is. Hij helpt het kind te mikken, maar of gindse doel – in de verte, in de toekomst – zal worden getroffen, heeft hij niet zelf in de hand.

Behalve door deze connotatie, is deze foto bij mij ook blijven haken door de verdeling van de kleurvlakken, die contrasteren met de grijzen van de kledij en precies daardoor nauw aansluiten bij de vage kleurcirkels in de verte. En door de vraag of het misschien toch niet beter ware geweest indien de roos van de schietschijf centraler in het beeld zou hebben gestaan. En wat zou er veranderen als het hoofd van de begeleider (vader?) ook binnen het kader zou zijn opgenomen?

Brugge, Burgplein – 041104