zaterdag 25 augustus 2018

van Dale 116-120

116
Nu eens bij de ene, dan weer bij de andere topwetenschapper logerend ging ik in de vakgroep Obstetrie en Gynaecologie rond als een soort wisselbeker, het levende bewijs van ongeëvenaarde kennis en kunde, het resultaat van een prometheïsche scheppingskracht die goden deed blozen.
Frank Albers, Caravantis, 62

obstetrie (de (v.); g.mv.) verloskunde

117
Soms hoorde ik in die krappe bekkeneeltjes een doffe knal: kennis die tegen de randen van verstand en geheugen aan botste.
Frank Albers, Caravantis, 115

bekkeneel (het; bekkenelen) hersenpan; – doodshoofd

118
U begrijpt, zei Dr. Lemuel, als dit experiment eenmaal voldoende gecorroboreerd is zal de implementatie ervan revolutionaire gevolgen hebben!
Frank Albers, Caravantis, 185

corroboreren (overg.; corroboreerde, h. gecorroboreerd) met argumenten, bewijsplaatsen staven

119
Daar werd wel eens een poster gehouden over iets wat misschien ooit niet geheel onbelangrijk zou blijken te zijn.
Frank Albers, Caravantis, 248

poster 2 (als afkorting van poster session) (wetenschappelijke bijeenkomst met) voorstelling van onderzoeksresultaten aan de hand van visueel materiaal

120
‘Zo,’ zei de oud-rechter terwijl hij Jarvik voorging in de richting van een canapé en twee pompadoeren crapauds, ‘zo zo, meneer Jarvik.’
Frank Albers, Caravantis, 256

pompadoeren (bn.) van pompadoer: een pompadoeren rok; – (oneig.) bont gekleurd: pompadoeren bordjes, polychrome Delftse bordjes
pompadoer (het; g.mv.) (stofn.) bont bedrukte of bont geweven stof voor decoratie en bekleding