maandag 6 augustus 2018

van Dale 96-100


96
De herinnering aan de eerste seider die ik vierde bij de familie Capp in 1966 staat me nog glashelder voor de geest.
Oliver Sacks, Onderweg, 316

seider (de (m.); -s) rituele maaltijd der israëlieten aan huis op de eerste twee paasavonden, bij liberale joden en in Israël alleen op de eerste paasavond, ter herdenking van de uittocht uit Egypte, syn. seder (1): de seider geven, de ceremoniën leiden, eraan deelnemen

97
Hij opende de deur van de fraai gebouwde slaapkamer, zette zich neer op het bed en trok de soepele chiton uit, die hij overreikte aan het verstandige oudje.
Homeros, Odyssee (vertaling M.A. Schwartz, in Homeros, Ilias & Odyssee), 398

chiton itɔn/ (de (m.); -s) onderkleed bij de oude Grieken

98
De mannen beurden de kop van de wijdstrekkende aarde en hielden die vast, terwijl Peisistratos de keel doorsneed.
Homeros, Odyssee (vertaling M.A. Schwartz, in Homeros, Ilias & Odyssee), 420

beuren (overg.; beurde, h. gebeurd) 1 tillen, opheffen: zich beuren, zich (ver)heffen

99
Rondom in zachte weiden stonden violen en eppe in bloei.
Homeros, Odyssee (vertaling M.A. Schwartz, in Homeros, Ilias & Odyssee), 443

eppe (de; g.mv.) (plantk.) 1 selderie 2 (gew.) blaartrekkende boterbloem 3 wilde eppe, hondspeterselie

100
Nadat de godin hem de plek, waar de rijzige stammen stonden, had gewezen, keerde zij naar huis terug, maar hij ging meteen aan het kappen en snel vorderde het werk. Twintig stuks velde hij en werkte hij bij met de dissel; toen schaafde hij ze glad met kundige hand en maakte ze haaks met het schietlood.
Homeros, Odyssee (vertaling M.A. Schwartz, in Homeros, Ilias & Odyssee), 447

1dissel (de (m.); -s) (kuip., timm. enz.) bijl waarvan het vlakke of holle blad dwars op de steel zit en naar de steel gekromd is, voor het behakken van boomstammen, uithaken van goten, enz.: platte dissel