dinsdag 21 augustus 2018

De zee blijft altijd rollen


Hitte of kou, Jan raakt geen
Noordzee aan zonder erin

te water te gaan. Daarmee
gedenkt hij een dode vriend:

hij werd in haar uitgestrooid.
Dat kwam in me op toen ik

heden middag over duin
en strand mankte, tot in de

branding, die – besefte ik –
ook zonder mij zou rollen.