woensdag 1 augustus 2018

intensieve zorgen – 6


Vreemd, ik heb nooit eerder contact gemaakt of gehad met een organisatie die zich ‘Witte Kruis’ noemt. Heeft het iets met dieren te maken? Ik ken het ‘Blauwe Kruis’ en het ‘Rode Kruis’. Het logo van het Witte Kruis, een zespuntige asterisk met in de verticale balk een esculaap, geeft aan dat het om iets medisch gaat. De postzegel in de rechterbovenhoek is Nederlands. Ik zie – schematisch weergegeven, een huis met een trapgevel. De poststempel ‘Amsterdam 20.VI.18’ maakt het eerste gedeelte van een woord dat eindigt op ‘-kanaal’ onzichtbaar. Links van dit stempel verwijzen vijf golvende lijntjes naar het vele water in dat ultraplatte land van vaarten, dijken en polders. Er staan nog een jaartal op de zegel (‘2014’) en een aanduiding betreffende de behandeling waarop het poststuk aanspraak maakt: ‘PRIORITY’. De cursief gezette en vet onderstreepte kapitalen van dit woord suggereren – binnen onze door stripverhalen en tekenfilms gevormde beeldapprehensie – snelheid.

Achter het mica-enveloppevenster prijken mijn naam en adres: geen twijfel mogelijk, ik ben de aangeschrevene en dus tot inkijk gerechtigd. Wat zou deze brief kunnen betreffen?

Ik scheur de enveloppe open en druk mijn neus op de feiten. Eerst nog dit: ik kwam pal op de grens tussen Nederland en België ten val. Er kwam een discussie van: welke ambulancedienst zou mij komen oprapen, die van Oostburg of die van Brugge? Daardoor, en ook door een verwarring met de naam van de straat want in Oostburg is er ook een Vaartstraat en daar waren ze dan eerst naartoe gereden – daardoor dus bleef ik een uur liggen, tussen de elektriciteitskast en betonnen paal waar ik tegenaan was geknald. ‘Als je een inwendige bloeding had gehad, was je daar niet levend vandaan gekomen,’ zei iemand die het beter weet dan ik. Neen, in de Oostburgse Vaartstraat lag ik niet.

Terug naar de zending. Mij wordt voor – en ik citeer – een ‘ambulance hulpverlening op 20-05-2018 (rit: 19511) Van: Jaagpad 4524 Sluis Naar: Ruddershove 10 8000 Brugge (B) - AZ Sint Jan Ziekenhuis (Brugge)’ a rato van ‘KM Tarief’ 76,19 de ronde som van € 778,04 aangerekend. Ik moet het bedrag vóór 19 juli overschrijven op nummer zo- en zoveel. Indien ik in Nederland verzekerd ben, moet ik de naam van mijn zorgverzekeraar, registratienummer en geboortedatum invullen en vervolgens de factuur terugsturen naar Witte Kruis Ambulance BV, regio Zeeland in Alkmaar.

Maar ik ben niet in Nederland verzekerd, administratief gedonder dreigt in de verte.