maandag 27 augustus 2018

het overzicht 002Fotografie registreert wat uiteindelijk altijd verdwijnt: dingen, landschappen, gebouwen, dieren, mensen. In dit geval de cokesfabriek langs het Boudewijnkanaal in Zwankendamme, die in 2004 nog niet was afgebroken. (Dat gebeurde in 2006; toen kon ook de sanering van de zwaarvervuilde grond worden aangevat.) Het was een monumentaal gebouw, dat zeker een specifieke schoonheid had. Toen ik daar stond, wist ik dat de fabriek zou verdwijnen en dat dus mijn foto een documentaire waarde zou krijgen. Dat doet fotografie altijd óók: de eigen tijd documenteren. Vaak ongewild of onbewust, bijvoorbeeld in de dominante kleuren van interieurs, de auto’s in een straat, de kleren die men draagt. De foto wordt een document voor een tijd waarin het eigentijdse voorgoed ontoegankelijk zal zijn geworden. Dat moet de reden zijn geweest waarom ik op het beeld ook de afsluiting op de voorgrond laat meespelen. Niet alleen was, in zijn eigen tijd, vlak voor de afbraak dus, het gebouw ontoegankelijk – wellicht uit veiligheidsoverwegingen, of om diefstal van nog aanwezige materialen te verhinderen. Ook het verleden wordt ontoegankelijk: wat is vastgelegd op een foto, is op een gegeven ogenblik en eigenlijk al meteen voorgoed voorbij.

Zwankendamme – 041027