vrijdag 31 augustus 2018

het overzicht 006


Bovenmaatse afbeeldingen bepalen steeds vaker het straatbeeld. Nieuwe druktechnieken maken gigantische uitvergrotingen mogelijk. En de spuitbus wordt met geringe terughoudendheid gehanteerd, ook op daartoe niet voorbestemde plaatsen. De gebruikers van de straat, mensen dus met normale formaten, kijken niet meer op van de aanwezigheid van deze beelden – maar dat belet de fotograaf niet om op te kijken van de interactie tussen deze passanten en de beelden die hen dreigen weg te drukken.

In mijn stad bestaat een reglementering betreffende de formaten van affiches, reclamepanelen en dergelijke. Ook op tijdelijke afsluitingen of met zeildoek afgeschermde gevelstellingen. Ik vind dat zeer zinnig. Ik zie in Brugge ook weinig graffiti opduiken. Wellicht bestaat er tussen het een en het ander een verband.


Op deze twee foto’s zien we twee verschillende interacties tussen passanten en ‘straatbeeld’. De kleurfoto verraadt gewenning: we kijken er niet meer van op, van zo’n al bij al niet zo evidente uitvergroting én indoctrinerende, agressieve productaanprijzing. (De foto heeft geen bijzondere kwaliteiten, ik plaats hem hier alleen maar omdat hij illustreert wat ik wil zeggen.) Op de zwart-witfoto kijken de passanten wél op, en precies dat opkijken is vastgelegd. Je volgt de blik van beide dames, en pas dan ga je goed bekijken wáár zij van opkijken: een spuittekening die minder willekeurig blijkt te zijn dan wat je aanvankelijk zag, of eigenlijk niet meer zag omdat je er niet van opkeek.

2 x Parijs – 040623