vrijdag 14 april 2017

wolken 2311-2313wolkenfragmenten uit Lydia Davis, Uitsplitsen (in De verzamelde verhalen)

2311
Het was een bewolkte dag met meer sneeuw op komst en het licht in de keuken was wit en wierp geen schaduwen. (41)

2312
De lucht was onbewolkt en de zon wierp zwarte schaduwen op de grond. (57)

2313
Pas ’s avonds stapte ze de deur uit en ging met haar armen om zich heen bij de uitgebloeide seringenstruik naar de wolken staan kijken. (106)