vrijdag 16 december 2016

wolken 2189-2193wolkenfragmenten uit Paul de Wispelaere, Tussen tuin en wereld

2189
De huizen zijn veranderd in wolkenkrabbers, de bomen in kreupelhout. (17)

2190
Het gaat hier om ruimteschepen. Duizenden mensen kunnen daarin leven, niet gevangen in capsules, maar zich vrij bewegend in een kilometersbreed licht gebogen landschap met eigen erven, tuinen, rivieren, bergen en wolken. (66)

2191
Achter de zeepolder, waarover de wolkengevaarten drijven in de zilte westenwind, ligt dan tussen de Westhoek en het land van Waas het oude Houtland, dat de tuin der tuinen is. (75)

2192
Wat later drijft hij majestueus boven de kathedralen van het nieuwe centrum van de wereld: de wolkenkrabbers van Manhattan. (100-101)

2193
Niemand weet het, niemand geeft antwoord, bleke Big Brother schuilt in souterrains en wolkenkrabbers, zijn elektronische hersenen beramen geruisloos de donderende explosies van geweld. (163)