woensdag 31 juli 2013

facebookbericht 404


Dat afscheid van Jan Becaus, hoe goedbedoeld en oprecht en menselijk ook, is natuurlijk het afscheid van de degelijke, bedachtzame, voorzichtige, respectvolle en soms wat trage journalistiek waarvan iedereen erkent dat ze de enige goede is en waarvan iedereen betreurt dat ze moet worden opgeofferd aan de dictaten van de commercie. Komt er een nieuwe Jan Becaus? Neen, die komt er niet. Hij was de laatste van een nu uitgestorven soort.