zondag 21 juli 2013

13 in z/w 189

Brugge, Ezelpoort