zondag 18 september 2011

moet Elio Di Rupo in het ballenkraam?

actuele vraag 3


bron
Op de jaarmarkt van Beersel leren kinderen van N-VA-sympathisanten ballo-smieto doen naar een doel waarop zowel de Belgische vlag als een schematische karikatuur van Elio Di Rupo zeer herkenbaar verenigd zijn. Het Dietse progenituur moet den bal in het keelgat van de allochtone kandidaat-premier mikken.

‘In het verkeerde keelgat geschoten? Ach, ‘Sommige mensen nemen ook aanstoot aan alles. Als dit bij sommige mensen in het verkeerde keelgat schiet, is dat hun zaak’, aldus N-VA-ondervoorzitter Ben Weyts. ‘Het is een spelletje met een knipoog, helemaal geen provocatie.’

Tja. Het is maar een spelletje.

De N-VA organiseerde vandaag in faciliteitengemeente Linkebeek een betoging. Uit onvrede met het BHV-akkoord, eerder deze week door formateur Di Rupo met bijna alle democratische partijen van het land afgesloten. Er waren ‘drie- tot vierduizend’ betogers en de manifestatie werd, zoals elk uilskuiken had kunnen voorspellen, in grote mate gekleurd door de talrijk aanwezige Vlaams Belangers. Nog een geluk dat die dezelfde wespenkleuren hanteren als de N-VA en de hele Vlaamse Beweging.

Er viel in Linkebeek belangrijk N-VA-nieuws te rapen – en dat had, net zoals met het ballenkraamincident, met communicatie te maken. Voorzitter van de Vlaamse Volksbeweging Guido Moons sprak in Linkebeek zijn vlaggende en scanderende stoottroepen onverbloemd toe: ‘De splitsing van BHV is niet genoeg, we moeten álles splitsen.’ Als de naar de betoging afgevaardigde N-VA’ers hiervoor applaudisseerden, en dat zullen ze wel hebben gedaan, betekent dit dat zij hun eigen voorzitter in de wind zetten. Bart De Wever heeft namelijk nooit met zoveel woorden willen zeggen dat hij aanstuurt op de splitsing van het land.

De actuele vraag moet dus niet luiden: ‘Moet Elio Di Rupo in het ballenkraam?’, maar: ‘Moeten de flaminganten, met het oog op de éénpartijrepubliek Vlaanderen, niet dringend werk maken van ondubbelzinnige communicatie?’