zondag 4 september 2011

2613


Bij werk van Anno Dijkstra - Watou, 110807
Deze foto verscheen in het eerste nummer van UT. cultuurblad voor de Westhoek