woensdag 9 maart 2005

Ik lees Proust niet, ik vertaal hem (18)

Sa lenteur et sa vivacité montraient que, si cent visites l’attendaient encore, il ne voulait pas avoir l’air pressé.
(II:343)

Hij mocht dan nog honderd bezoekjes af te werken hebben, zijn trage tempo en levendigheid gaven aan dat hij geen gehaaste indruk wou maken.

Zijn rustige tred en zijn viefheid gaven te kennen dat hij, al wachtten hem nog honderd visites, niet gehaast wilde schijnen.
(Cornips III:360)