vrijdag 18 maart 2005

31 * 26,36 * 196

Langs het kasteel van Male en via de Antwerpse Heirweg richting Donk. Aan de kapel linksaf richting Moerkerke, en aan alweer een kapel naar rechts (eigenlijk rechtdoor want de hoofdweg maakt een bocht naar links) naar de Stinker en de Blinker. Op de meest zuidelijke van die twee kanalen (ik weet nooit precies welke nu vervuild is en welke niet) dobberen en/of duiken achtereenvolgens wilde eenden, een koppel futen in baltsornaat, kuifeenden en – voor het eerst zie ik er hier een – een aalscholver. De duikers laten een schietroos van rimpelende kringen op het wateroppervlak achter. Het is prachtig weer, ik geniet. Een snel zwenkende, met tussenpozen de scherpe, sikkelvormige vleugels stilhoudende, een witte schijn op de rug vertonende en kluu-kluu roepende roofvogel van duifformaat doet mij denken dat ik een slechtvalk zie – maar zeker durf ik daar niet van te zijn want dat zou wel een vrij uitzonderlijke ornithologische waarneming zijn, ik moet mijn waarneming nog toetsen in de vogelgids. Op de terugweg passeer ik in Koolkerke bij fietsenmaker Wanneyn want daar zit, in de fietszak van de fiets van kind nummer twee die ik daar eerder op de dag ter herstelling heb achtergelaten nog een eerder op de dag, op mijn weg naar genoemde fietsenmakerij, bij bakkerij Conny en Ronny gekocht en nadien vergeten tiengranenbrood. En dat hebben we nodig voor het avondmaal.