donderdag 3 maart 2005

Ik lees Proust niet, ik vertaal hem (17)

Il est vrai que pour les jeunes filles, il y a certaines de ces expressions que leurs parents ne leur donnent pas avant un certain âge, généralement pas avant qu’elles soient des femmes.(I:909)

Het klopt dat jonge meisjes zich van bepaalde uitdrukkingen bedienen die zij niet vóór het bereiken van een zekere leeftijd van hun ouders hebben meegekregen, toch meestal niet vóór zij vrouw zijn geworden.

Weliswaar zijn er wat jonge meisjes betreft bepaalde uitdrukkingen die hun ouders hun pas geven na een bepaalde leeftijd, meestal nadat ze vrouw zijn geworden.
(Cornips: II:498)