dinsdag 17 oktober 2017

facebookbericht 1039


Ik heb geen kennis genomen van wat hij zegt, dus daarover heb ik het niet. Maar ik vernam dat die El Hammouchi 18 jaar is. Op die leeftijd kun je geen filosoof zijn - en zo moet je je dan ook niet laten voorstellen. Dat alleen al is niet bijzonder wijs.