woensdag 18 oktober 2017

wolken 2515-2517wolkenfragmenten uit Stendhal, Het leven van Henry Brulard

2515
Een lichte, nauwelijks merkbare sirocco reef een paar witte wolkjes over de Monte Albano, de lucht was heerlijk warm en ik was gelukkig dat ik leefde. (5)

2516
Als ik droomde, dan was het over de fraaie zinswendingen waarmee J.-J. Rousseau deze steile besneeuwde bergen zou hebben beschreven die hemelhoog oprezen en waarvan de toppen onophoudelijk werden verduisterd door dikke grijze wolken die snel voorbijdreven. (373)

2517
Eindelijk, na een enorm aantal haarspeldbochten waar geen eind aan scheen te komen, zag ik eindelijk links van me in de diepte een laag huis dat bijna helemaal bedekt werd door een overdrijvende wolk. (373)