donderdag 26 oktober 2017

de herfst van 2017 – 2119 oktober 2017
 
26 – (...)27 – Je moet er de scepcis ten aanzien van links en zeker ten aanzien van alles wat communistisch is voor lief bij nemen: – dat ‘la’ Mia – barones – Doornaert dáár niet hoog mee oploopt, ook niet in een neutraal-historiografisch, journalistiek, documentair boekwerk, dat was te voorspellen. Maar als je dat er voor lief bij neemt, zijn de hoofdstukken die zij wijdt aan de Franse Revolutie, aan Napoleon, aan de Belle Époque en het Interbellum, aan ‘le’ Général De Gaulle enzovoort, zeer genietbaar en instructief, goed geschreven, buitengewoon informatief. Ontredderde republiek. Zoektocht naar de ziel van Frankrijk vermag mij echt wel te boeien. En dan neem ik er die tuttigheidjes wel bij. Die onweerstaanbare drang om zichzelf in het verhaal te betrekken – X (legendarische politicus vertrouwde mij toe); van Y (beroemde journalist die thuis was in de hoogste kringen) vernam ik tijdens een lunch… Maar ook de extra aandacht voor vrouwelijke hoofdfiguren (schaars gezaaid), of een toch niet te miskennen belangstelling voor mantelpakjes en juwelen, voor feminien vertoon. Neem nu het bezoek dat de Kennedy’s (JF en Jacqueline) in 1961 brachten aan Parijs, waar De Gaulle hen ontving (en tegen wie zij met al hun jeugdigheid en glamour danig contrasteerden): ‘Het is in Parijs dat Jackie Kennedy, die nog maar eenendertig is, een icoon wordt. Ze is elegant, gecultiveerd en mooi, ze is bovendien van Franse afkomst, ze spreekt vloeiend Frans. Ze schittert in een beparelde avondjurk op het vorstelijke diner dat de republiek in Versailles aanbiedt. De Gaulle is gecharmeerd door Jackie en haar kennis van de Franse geschiedenis.’ Het is alsof Mia daar zelf aan die dis zat! Historisch relevant is het allemaal niet zozeer, maar de couleur locale komt het wel ten goede. En het zegt iets over de tegenstelling tussen de frivole en vrije en moderne Angelsaksische cultuur en het dan nog strakke Frankrijk, ‘dat het zwart-wittijdperk nog niet helemaal heeft verlaten’ - je ziet voor je geestesoog de DS'en en R4's en Panhards over de natte glimmende Parijse straatkeien dokkeren. Bovendien is deze botsing van uiterlijk vertoon en levensstijlen een uitstekende aanloop naar het volgende hoofdstuk, over ‘Mei ‘68’ – ‘Mei’ mét hoofdletter omdat het ‘legendarisch gebleven’ is (voegt Doornaert er een beetje tandenknarsend aan toe).