dinsdag 17 oktober 2017

de herfst van 2017 – 11


dinsdag 10 oktober 2017

12 – Wat ik van dat hele gedonder in Catalonië zal onthouden, is dat eenvoudige zinnetje van een Catalaanse vrouw, een niet-nationalistische en dus niet-separatistische (maar het had er evengoed wél een kunnen zijn) vrouw: ‘Sinds dat geruzie is begonnen, zijn er mensen die ik in de supermarkt niet meer kan begroeten, zoals zij dat ook niet meer met mij doen.’ Kijk, dat is dan het resultaat van een strijd die je, in het licht van veel urgentere problemen, bezwaarlijk essentieel of noodzakelijk kunt noemen, en van al het gestook van politici die er alleen maar garen bij denken te kunnen spinnen erbij: polarisatie, een grondige verstoring van het maatschappelijk weefsel – en het valt nu al te voorspellen dat veel Catalanen, pro én contra afscheiding, heel spoedig zullen terugverlangen naar de tijd dat alles veel eenvoudiger was en eigenlijk best wel goed functioneerde. ‘Wat in godsnaam hebben we ons laten aanpraten?’ Ik kan alleen maar hopen dat de modale Vlaamsnationalist – niet de stokers aan de top die het doen om de macht en het geld, maar de kleine garnaal die gehecht is aan zijn grond of die ergens in zijn familie nog redenen vindt, en soms heel terecht, om fier te zijn op zijn volksidentiteit – hier ook lering uit trekt.
 
13 – (...)