vrijdag 1 januari 2016

parallel 49

De eerste straf die een kind krijgt, is wereldwijd dezelfde: verwijdering uit de veilige nabijheid van de groep (‘ga jij maar in de hoek staan’). Ook onder volwassenen is dit de sociale sanctie bij uitstek, namelijk uitsluiting, gevangenisstraf, verbanning.

Paul Verhaeghe, Autoriteit, 25

ǁ

De ergste menselijke zonde is de bereidheid zich in een hoek te laten trappen. Ik wil niet in een hoek of verborgen kelder leven.

Gerard Reve, Op weg naar het einde, 146