donderdag 28 januari 2016

vierenvijftig 109


21 januari 2016

donderdag

ANGST / GÉRALD DE PALMAS

Angst, in eerste instantie voor de vader, en de agressie waarin die angst een uitweg zoekt zouden de belangrijkste drijfveren zijn voor het schrijven van Willem Frederik Hermans. Althans volgens Willem Otterspeer, die vader Johannes Hermans summier tekent als een gefrustreerd en opvliegend man. Maar ook als een angstig man – en op die manier zou zijn zoon al in grote mate zijn karaktereigenschappen hebben overgeërfd. Ik probeer mij daar iets bij voor te stellen. Ik probeer voor mezelf een dergelijke oefening te maken. Lijk ik in mijn angst op mijn vader? Ik denk het niet. Ik denk dat mijn angst vooral de angst betreft om op hem te lijken. (Willem Otterspeer, Een mislukkingskunstenaar) ¶

© Gérald de Palmas
Op de trein naar Brussel schotelt de iPod-shuffle me Une seule Vie van Gérald de Palmas voor – en dan moet ik altijd denken aan G., en hoe we met dat ene cassetje, met op de ene kant Palmas en op de andere Cabrel, van Aix naar Marseille reden, op het einde van een bewogen reis. (...) Dat is straks elf jaar geleden. ¶