woensdag 12 augustus 2015

facebookbericht 813Ik heb ook zeer ongemakkelijke gevoelens bij die hele discussie over het verdoofd slachten. Zijn wij dan werkelijk zoveel 'humaner' in onze eigen kweek- en slachtindustrie? Wat is het verschil tussen een welgemikte messnede en een stroomstoot of pistoolschot? Zouden er echt geen electorale overwegingen meespelen in het lanceren van deze totaal overbodige – want niet in het regeerakkoord etcetera aangekondigde – discussie halfweg de komkommertijd? Aandacht afleiden en mogelijk zelfs het charmeren van gevoelige harten bij Groen en sp.a: daar gaat het om. En natuurlijk ook opinievorming met betrekking tot het zogenaamd onbeschaafde karakter van gastculturen. Want ik vind niet dat je, zoals Weyts doet, ongegeneerd moet spreken over onze cultuur als 'beschaafd', als je dat doet in een vergelijking met andere culturen. Dierenwelzijn, op zich natuurlijk een goede zaak en zeker geen privilege van Vlaams-nationalisten, wordt hier schaamteloos ingezet om aandacht af te leiden en, eens te meer, mensen tegen elkaar op te zetten. (Maar los van dat alles ben ik door de hele discussie wel weer een stapje dichter bij het vegetarisme.)