donderdag 6 augustus 2015

los ingeslagen 25728 november 2001

‘Tussen man en vrouw behoren uitsluitend misverstanden te heersen, zodat die door vleselijke gemeenschap overwonnen kunnen worden.’ (De ontdekking van de hemel, 541)

‘Misschien was het talent tot lachen eigenlijk wel de ware geest, meer dan het vermogen tot intellectuele krachttoeren.’ (Idem, 638) 

Mulisch verwoordt het niet altijd even mooi, maar heeft wel de juiste ideeën. En hij kan vertéllen, zo goed zelfs dat het helemaal niet onwaarschijnlijk of onaanvaardbaar overkomt wanneer hij op bladzijde 653 een overtollig geworden hoofdpersonage elimineert door een meteoriet op zijn hoofd te laten vallen. Voor iemand die ooit heeft beweerd dat in een roman geen mus vergeefs uit de dakgoot valt, kan dat tellen!