dinsdag 11 augustus 2015

facebookbericht 812 / reactieFacebookvriend Sammy R. stelt: Volgens de statistieken van VDAB heb je nog steeds veel meer kans om werk te vinden met een opleiding Godsgeleerdheid dan met een diploma Filosofie. Conclusie: onze arbeidsmarkt heeft meer nood aan mensen die fabeltjes vertellen dan aan kritische waarheidszoekers. Of ook: De middeleeuwen blijven maar duren.

Een groot deel van de geschiedenis van de filosofie heeft ook een hoog sprookjesgehalte hoor, Sammy.

Waar stuur je op aan Pascal? Dat is dezelfde redenering als zeggen dat doordat de wetenschap voor Copernicus dacht dat de zon rond de aarde draait, wetenschap even betrouwbaar is als religie. Het is net door de aard van zowel wetenschap als filosofie dat we kunnen en mogen ontdekken hoeveel blaasjes we onszelf wijsmaken en hoe weinig we van de wereld kennen. (SR)

Ik stuur nergens op aan, Sammy. Behalve op enige nuancering misschien. Jouw stelling geeft daar op minstens drie manieren aanleiding toe. 1. De geschiedenis van de filosofie heeft evenals die van de theologie een in hoge mate niet-wetenschappelijk, om niet te zeggen literair of fictioneel karakter; 2. De geschiedenis van de filosofie is sterk verweven met die van de theologie; 3. Er zijn wel andere, en meer acute, redenen om te stellen dat de middeleeuwen nog niet achter de rug zijn of, met wat goede wil gesteld (omdat het impliceert dat ze ooit zijn weggeweest), volop aan het terugkeren zijn. Maar afgezien daarvan ben ik het uiteraard 100 % met je eens dat het een gotspe is dat filosofie nog altijd niet als een volwaardig vak aan bod komt in het onderwijs.