zaterdag 22 augustus 2015

wolken 1557-1559wolkenfragmenten uit Milan Kundera, De ondraaglijke lichtheid van het bestaan

1557
IJzeren ladders klommen over de voorgevels van lelijke huizen van rode baksteen, maar die huizen waren zo lelijk dat ze eigenlijk mooi waren; vlakbij stond een grote glazen wolkenkrabber en daarachter een andere wolkenkrabber met op het dak een klein Arabisch paleis met torentjes, galerijen en vergulde zuilen. (121)

1558
Toen ik klein was en het Oude Testament, verteld voor kinderen en geïllustreerd met prenten van Gustave Doré, doorbladerde, zag ik daarin God op een wolk. (280)

1559
Nu ze tegen hem zat aangedrukt (het vliegtuig gleed door de wolken), verdween de angst en ze ervoer haar liefde, en ze wist dat het een mateloze en grenzeloze liefde was. (346)