donderdag 21 augustus 2014

facebookbericht 602

Wat is dat met die bangmakerij over stroompannes in de winter? Deze namiddag in het radiojournaal kregen we zelfs een scenario van wat er allemaal fout kon gaan: ziekenhuizen, internet, verkeerslichten, treinen, mobilofonie, koelinstallaties, waterpompen die tegen overstromingen worden ingezet, enzovoort. Het hele land valt plat. Alsof het al allemaal echt gebeurd is. Het leek War of the Worlds wel.

Kijk, er zijn twee mogelijkheden. Ofwel is er een reëel gevaar dat er een energiebevoorradingsprobleem zal zijn, en dan doe je er wat aan. Ofwel wordt hier de indruk gewekt dat er een reëel gevaar is, en dan is het maar de vraag wat er wérkelijk aan de hand is en welke belangen hier spelen.

Maak de mensen niet bang. Leid hun aandacht niet af van de werkelijke problemen. Maak gebruik van de situatie om hen op het belang van zuinig en duurzaam energieverbruik te wijzen maar ga er niet van uit dat het een vanzelfsprekendheid is dat iedereen er maar lustig op los blijft stoken en branden. En vooral: laat ons misschien eens iets weten over die sabotage in de kerncentrale want daarover blijft het opvallend stil. Hoe staat het met het onderzoek daarnaar? Is er wel een onderzoek? Wie zou zoiets hebben kunnen doen? Wie had daar belang bij? Wie heeft belang bij de prijsverhogingen die onvermijdelijk het gevolg van schaarste zullen zijn?