dinsdag 14 augustus 2012

facebookbericht 311

Kerstomaten, Didier. Met 1 t. Het valt voor dat ze worden opgediend tijdens kerstdiners. Dan zijn het kerstkerstomaten. Hier en daar verschijnen trouwens - vaak op de oprit van een tuinbouwbedrijf - de eerste automaten waaruit je tomaten kunt halen. Als het daar om kerstomaten gaat, kunnen we gewagen van een kerstomaatautomaat. En in de kerstperiode een enkele keer zelfs van een kerstkerstomaatautomaat.